slovenska-sporitelna

Slovenská Sporiteľňa

01
01
02
02
03
03
04
04
Detaily
Miesto: Bratislava – Petržalka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Jozef Šoltés
Ing.arch. Jana Vinarčíková
 Termín: 1992 – 1993

Popis projektu

Rekonštrukcia a dostavba administratívnej budovy pre účel informačného centra Slovenskej sporiteľne, a.s.. Projekt pochádza zo začiatku 90-ich rokov 20. storočia. Design objektu je preto v duchu postmoderny.Súčasťou projektu bolo aj podrobné riešenie interiéru vrátane množstva atypového mobiliáru a osvetlenia.