Team

1
1
2
2
3
3

Ing.arch. Peter Vavrica

architekt, partner

Kontakt
Email:
Tel. č.: 00 420 773 338 616

Ing. Tomáš Papp

riaditeľ spoločnosti, partner

Kontakt
Email: papp@vavrica.sk
Tel. č.: 02-544 354 22

Ing. Alena Růžičková

výkonný riaditeľ

Kontakt
Email: ruzickova@archikod.cz
Tel. č.: 00 420 602 678 305

Ing.arch. Martin Vodrážka

marketingový riaditeľ, partner

Kontakt
Email: vodrazka@vavrica.sk
Tel. č.: 0911 333 304

Ing. Jozef Haspra

prevádzkový riaditeľ, partner

Kontakt
Email: haspra@vavrica.sk
Tel. č.: 0903 270 530

Ing.arch. Branislav Hantabal

kooperant

Kontakt
Email: hantabal@vavrica.sk
Tel. č.: 02-544 354 22

Ing. Petr Cuřín

projektový manažér

Kontakt
Email: curin@archikod.cz
Tel. č.: 00 420 724 290 250

Ing. arch. Peter Šterdas

projektový manažér

Kontakt
Email: sterdas@vavrica.sk
Tel. č.: 0911 333 472

JUDr. Lenka Vavricová

realitný špecialista

Kontakt
Email:
Tel. č.: č.: 02-544 354 22

 

Anna Jeráseková

ekonóm

Kontakt
Email: jerasekova@vavrica.sk
Tel. č.: 0903 754 005